Dự án nghiên cứu đang triển khai

Các dự án nghiên cứu đang được triển khai:
1. Kính thông minh dựa trên cấu trúc dây nano.
2. Thiết bị chẩn đoán bệnh sử dụng hiệu ứng cộng hưởng plasmon.
3. Pin ion Na+ (thay thế cho pin ion Li+)