Pin lithium

  • by

Để đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị di động và phương tiện giao thông chạy điện, lưu trữ năng lượng là một trong ba cấu phần quan trọng nhất của an ninh năng lượng, bên cạnh khai thác và truyền tải năng lượng.

Nano Lam Sơn đã và đang triển khai thương mại hóa các loại pin polymer lithium (Li+) hiệu suất cao dùng cho các phương tiện giao thông và thiết bị di động. Bên cạnh đó, Công ty đang phát triển nghiên cứu pin natri (Na+) để làm sản phẩm thay thế cho tương lai.

Các model pin lithium với chứng chỉ BIS

18650, 3.6V, 2000 mAh 18650 3.6V, 2200 mAh
18650 3.6V, 2600 mAh 18650 3.2V, 1500 mAh
22650 3.2V, 2000 mAh 22650 3.2V 3000 mAh
22650 3.2V, 3300 mAh 32650 3.2V, 5000 mAh
14500 3.2V, 600 mAh KC(gói) 7.4V 2200 mAh

Bạn quan tâm? Xin mời liên lạc: nanolamson@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *